Diğer paneller

 

Derneğimiz etikle ilgili konularda paneller düzenlemektedir.

Panel önerilerinizi lütfen Dernek yönetimine iletiniz.

Panellerde panelist olma isteğinizi lütfen Dernek yönetimine iletiniz.

 

1.Panel: 25 Nisan 2019 tarihinde TED Üniversitesi’nde “Akademide etik sorunları ve olası çözüm önerileri” konusunda panel düzenlenmiştir.

Panelistler:

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken, Hacettepe Üni.

Prof. Dr. Ali Ersoy, Anadolu Üni.

Prof. Dr. İbrahim Kırçova, Yıldız Teknik Üni.

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis

Dr. Ziya Toprak