Yükseköğretim Etik Raporu (YER)

Yükseköğretim Etik Raporu

Derneğimiz akademisyenlerin görüşlerini alıp her yıl “Yükseköğretim Etik Raporu” hazırlayarak YÖK’e, ÜAK’a, KGEK’e, üniversite rektörlüklerine ve akademisyenlere sunmaktadır. Yeterli sayıda rapor oluşunca raporlar birleştirilerek kitap olarak basılacaktır. Raporla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Siz de üniversitelerde etik bilinci ve duyarlılığı artırmaya ve üniversitelerde yaşanan etik sorunların azalmasına katkı verecek önerilerinizi ve tespitlerinizi Derneğimize ulaştırarak raporda yer almasını sağlayabilirsiniz.

Önerilerinizi aşağıdaki biçimde göndermenizi rica ederiz:

Öneri: (Bir cümleyle kısa, öz ve somut olmalı)
Gerekçe: (Birkaç cümle ile kısa ve özet açıklanmalı)
Beklenen sonuç: (Kısa ve birkaç cümle ile açıklanmalı)

Öneri dışındaki tespitlerinizi de kısa bir paragraf yazarak  tarafımıza iletebilirsiniz.

Sonraki yılın raporunun hazırlanmasında değerlendirilmesi için öneri ve tespitlerinizi 30 Eylüle kadar iletmeniz gerekmektedir.

 

YER20

YER21