Disiplin Kurulu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Nuran Erol Işık                            Prof. Dr. Nüket Örnek Büken                        Prof. Dr. Esen Gürbüz

 

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Songül Tümkaya

Doç. Dr. Gül Erkol Bayram

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Çiğdem Umar