Kongre

 

Derneğimiz tarafından AKETDER 1. Etik Araştırmaları Kongresi düzenlenecektir.

 

Kongre web sayfası: kongre.akademideetik.org.tr

 

Kongre Tarihi: 12-14 Mayıs 2022

Yer: Ankara

Niteliği: Ulusal

Tam metin bildiri kitapçığı yayınlanacaktır.

Uygun görülen bildiriler Derneğin dergisinde makale olarak yayınlanacaktır.

Kongre etkinlikleri: Bildiri sunumları, Seminerler, Paneller ve Çalıştaylar

Bildirilerinizi Dernek eposta adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu:

 

Prof. Dr. Songül TÜMKAYA (Kurul Başkanı)

Prof. Dr. Fahri APAYDIN

Prof. Dr. Nejat BASIM

Prof. Dr. Hakan TURGUT

Doç. Dr. Birsel AYBERK

Doç. Dr. Gül Erkol BAYRAM

Doç. Dr. Rasim TÖSTEN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İslam BOLAT

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Seher ÇALIKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Osman GÜLDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Haluk KARADAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer UMAR