FAALİYETLERİMİZ

 

 1. Biten Faaliyetler
  1. Arel’de 2 adet etik semineri verildi
  2. Kamu Görevlileri Etik Kurulu bünyesindeki Etik Platforma üyelik sağlandı
  3. TED Üniversitesinde etik paneli düzenlendi
  4. Yalova Valiliğindeki üst kademe memurlara ve STK yöneticilerine etik konferansı verildi
  5. Özel eğitim öğretmenleri mesleki etik ilkeleri belirlendi ve kitap olarak basıldı
  6. AKETDER araştırması yapıldı (Derneğin stratejik planlamasını yapmak için)
  7. YÖK, ÜAK, YÖKAK, KGEK, Üniversite Rektörlükleri ve Akademisyenlere sunmak üzere etikle ilgili alınabilecek önlemlerle içeren rapor tamamlanmıştır ve ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmıştır (Dernek olarak düzenli olarak belirli aralıklarla etik raporu düzenlemeyi planlamaktadır)
  8. Esnaf ve Sanatkarlar Etik İlkeleri’ni belirledik
  9. Dernek Başkanımız Ocak 2021’de Instagram da “akademik etik” konusunda söyleşi yaptı
  10. Dernek başkanımız TV Yalova’da 2 Şubatta 2021 mobbing konusunda programa konuşmacı olarak katılmıştır
  11. Dernek Başkanımız Instagramda yayınlana programda akademik etik konusunda söyleşi yapmıştır
  12. 2 Nisan 2021’de Dernek Başkanımız ve üyemiz Doç. Dr. Sinan Kadir Çelik “bilim ve etik” konulu programda konuşmacı olmuştur
  13. Dernek başkanımız Doğuş Üniversitesinde 8 Nisan 2021’de Dernek tanıtım webinarı vermiştir
  14. Dernek Youtube kanalı faaliyete geçmiştir
  15. Doçentlik dosyası değerlendirme paneli 22 Nisan 2021’de düzenlenmiştir
  16. “Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar-1” adlı kitap yayınlanmıştır

 

 1. Devam Eden Faaliyetler
  1. Kamu Görevlileri Etik Kurulu toplantılarında üniversiteleri temsil etmekte (Deneğimiz Etik Platformun üyesidir.)
  2. Akademik Etik: Teori ve Uygulama dergisi başlatıldı
  3. Üniversitelere etik konusunda akreditasyon verme projesi (AKETAS-Akademide Etik Akreditasyon Sistemi)
  4. Etik konusunda yayınlanan makalelere ödül verme
  5. Etik konusunda yapılacak araştırmalara araştırma (mali destek) desteği verilmekte
  6. Etik konusunda katkı veren akademisyenlere “etik farkındalığa katkı ödülü” verilmektedir
  7. Etik konusunda yapılan akademik araştırmalara destek verilmekte
  8. Etik konusunda Derneğimize yapılan başvurulara görüş bildirilmekte ve web sayfasında yayınlanmaktadır

 

 

 1. Planlanan Faaliyetler
  1. Her Üniversitede her fakültede lisans öğrencilerine yönelik etik kulüplerinin kurulması için kampanya başlatma
  2. Her akademisyenin etik konusunda çalışma yapması için kampanya başlatma
  3. Üniversitelerde etik ihlallerin yaşandığı alanları belirleme ve bunları engellemek için alınacak önlemleri tespit etmek için araştırma yapmak
  4. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik etikle ilgili webinarlar
  5. Her bilim alanında doçentlik dosyası değerlendirme paneli düzenlenecektir
  6. ……..