Çalışma Kurulları

 

Derneğimiz faaliyetlerini çeşitli kurullarla planlamakta ve yürütmektedir. Katkı vermek için ilgili kurullarla temasa geçebilirsiniz.