Yükseköğretim Etik Raporu Hazırlama Kurulu

Her sene ocak ayında yayınlanan Yükseköğretim Etik Rapor’unda (YER) yer almasını istediğiniz öneri ve tespitlerinizi lütfen kurul üyelerine iletiniz.

Kurul Üyeleri

                                                                           

Prof. Dr. Fahri Apaydın                                  Prof. Dr. Sezgin Vuran                                  Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen

[email protected]                      [email protected]                                   [email protected]