AKETDER İlkeleri

 

Etik ilkelere bağlı olmak

Misyonumuza sadık olmak

Farklılıklara saygı göstermek ve hiçbir ayrımcılık yapmamak

Katılımı en üst düzeyde sağlamak

Her türlü öneri ve desteğe açık olmak

Faaliyetlerde ve taleplere cevap vermede seri olmak (acele etmeden ancak zaman kaybetmeden)

Özgürce görüş beyan etmek

Emek vermek ve emeğe saygı göstermek

Kişisel mahremiyete saygı göstermek

Dayanışma içinde olmak ve paylaşımcı olmak