Youtube Kanalı Yönetim Kurulu

 

Doç. Dr. Rasim Tösten, Başkan, [email protected]

Prof. Dr. Fahri Apaydın, Üye, [email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İslam Bolat, Üye, [email protected]